5G öppnar nya dörrar

I slutet av 2019 börjar det nya 5G nätet rullas ut och året därefter 2020 kommer man se det stora genombrottet som det kommer medföra. Förhoppningarna är minst sagt stora när det kommer till den nya tekniken och även våra mobiltelefoner kommer att kunna dra stor nytta av den.

Bort med flaskhalsarna

De “flaskhalsar” man idag ser med 4G-nätverken kommer med 5G enligt experterna att vara ett minne blott. Dagens system lider verkligen under vissa timmar av dygnet, av det begränsade utrymmet när det är ständigt ökande antal apparater och funktioner som “slåss” om att få fram sin trafik. Detta leder till minskad hastighet när belastningen är som störst och det hoppas man nu ska rådas bot på med 5G. Den nya tekniken kommer göra stor skillnad för företag som är beroende av snabba nätverk och kan helt förändra våra kontorsmiljöer. Det här inser nu också företag som hyr ut toppmoderna utrymmen som exempelvis konferensrum i Stockholm vilka kommer att kunna erbjuda en mer avancerad mötesteknik. I våra hem kommer våra apparater att kunna “tala” med varandra i större utsträckning och vi kommer att få se en rad nya funktioner i våra nya 5G mobiltelefoner.

Skillnaden med föregående nät

Den största skillnaden är alltså att det blir frågan om färre fördröjningar när vi använder nätverket. En illustration av det kan likna det vid när du trycker på playknappen för att se en video på din mobiltelefon, så visas filmen med den ny 5G-tekniken fortare efter att du gett kommandot. Betydelsen av färre fördröjningar har givetvis en mycket större betydelse än så och vi kan idag inte riktigt förutspå alla fördelar det kommer att föra med sig. Självstyrande bilar är något som först görs möjligt när en fördröjning är minimal, för att ta ett mer påtagligt exempel på vilka konsekvenser det kommer att ha i stadsbilden. Andra möjligheter som det talats mycket om är förutsättningar för Artificiell Intelligens. Skillnaderna mellan de olika nätverken kan sammanfattas såhär:

  • 2G Kunde hantera samtal och sms.
  • 3G Banade vägen för mobilsurf i mindre skala.
  • 4G Används idag parallellt med 3G och möjliggör mobilt bredband på bred front.
  • 5G Kommer baseras på 4G men möjliggöra extrema hastigheter med helt nya möjligheter.

Behöves det en ny mobil för 5G?

När 5G nätet lanseras behöver man en mobiltelefon som är kompatibel med just 5G. De flesta stora mobiltelefonföretagen har redan börjat utvecklingen av sådanan telefoner och några finns redan idag att köpa på markanden, för dem som vill stå allra först i ledet när 5G öppnas för allmänheten. För dem som inte har alltför bråttom kan man lugnt vänta till 2020 när den nya tekniken förväntas vara “på full maskin” och då har förmodligen priserna på de nya 5G-telefonerna gått ner en aning, samt de flesta barnsjukdomarna med den nya tekniken rättats till.

mts_magxp