Hantera kunderna via mobiltelefonen

Av de som arbetar med försäljning eller andra former av kundkontakter, är det få som spenderar hela arbetsdagen framför sin dator. En stor del av arbetstiden tillbringas i stället utanför den fysiska arbetsplatsen. Ofta består arbetsdagen av en blandning av kundmöten, interna möten och även administrativa sysslor. Detta innebär att en stor del av arbetet sker via mobiltelefonen och inte via datorn. Det är därför viktigt att man har rätt applikationer installerade på sin mobiltelefon.

CRM ger full insyn

De flesta företag där personalen har direkta kundkontakter använder sig av ett CRM i någon form. Syftet med ett CRM-system är att företaget ska ha en bättre kontroll över sin kommunikation, med såväl kunder som presumtiva kunder. Genom att använda sig av ett CRM-system får företaget full insyn i all kommunikation som sker för företagets räkning. Denna data är ovärderlig och underlättar för företaget att vidta rätt åtgärder. Till exempel kan man skicka ett visst erbjudande till befintliga kunder och ett helt annat erbjudande till presumtiva kunder.

CRM för mobiltelefonen

Eftersom en stor del av personalen inte befinner sig vid datorn under arbetsdagen, måste företagen använda sig av ett CRM-system som fungerar även på en mobiltelefon. Personalens kontakter med kunderna sker till stor del genom telefonsamtal och e-post via mobiltelefonen. Det är därför viktigt att all kommunikation som sker i personalens mobiltelefoner registreras i CRM-systemet. Dessutom måste detta ske automatiskt utan att den enskilde personen behöver vidta några särskilda åtgärder.

Det är stor skillnad på hur olika CRM-system fungerar på mobiltelefoner. I vissa system fungerar endast vissa funktioner via mobiltelefonen. För att få tillgång till samtliga funktioner måste man logga in via en dator. Andra system har utformats för att primärt användas på en mobiltelefon, och är därför mycket användarvänliga. Det är därför viktigt att ett företag som ska investera i ett CRM-system gör en noggrann analys av sina behov, och framförallt hur personalen arbetar i sina kontakter med kunderna. Befinner de sig ofta på resande fot, eller av annan anledning ofta är utanför kontoret, bör ett system som är optimerat för mobiltelefoner prioriteras.

Vilka typer av mobiltelefoner som lämpar sig för CRM

De flesta moderna mobiltelefoner fungerar väl tillsammans med ett modernt CRM-system. Vissa system kan upplevas som långsamma på enklare mobiltelefoner. Men detta betyder inte att man behöver ha den senaste modellen från Samsung eller Apple för att kunna använda sig av ett CRM-system på sin mobiltelefon. Undviker man de billigaste modellerna kan man i princip använda sig av vilken modell som helst.

mts_magxp